Workshop

  • Upptäck din röst! Föreläsning och workshop med övningar i röstteknik. Vi går igenom hur den mänskliga rösten fungerar och hur man kan utnyttja den som kommunikationsmedel. Alla är födda med en unik röst men det går att påverka hur den låter. För många är det det viktigaste arbetsredskapet och den ska hålla hela livet. Man får lära sig grundläggande rösthygien och röstergonomi och får övningar och verktyg att arbeta vidare med.
  • Handledning i professionsgrupper kring olika kommunikationssvårigheter (t.ex. autismspektrumstörning eller språkstörning). Det kan handla om ett allmänt tema, till exempel hur man skapar en kommunikativt tillgänglig miljö. Man kan också utgå ifrån en eller flera individer som man behöver hjälp att komma vidare med.