Utredning av språkliga svårigheter

Vad?

En språkstörning/DLD är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att en person inte kan lära sig och använda sitt, eller sina, förstaspråk/modersmål lika enkelt som jämnåriga. DLD är den engelska förkortningen för språkstörning och betyder Developmental Language Disorder. Språkstörning/DLD ser olika ut hos olika personer och förändras över tid. Engelsk forskning visar att upp till 40 % av alla med språkstörning kan vara oupptäckta före skolålder. En del har försenad talutveckling som småbarn men inte alla. Jag gör bedömning av språkstörning med både barn, ungdomar och vuxna. Läs mer om språkstörning/DLD här.

Hur?

En utredning görs genom standardiserade test och kvalitativ bedömning av språklig förmåga i tal och skrift samt information från omgivningen. Både språkets innehåll, formsida och användning bedöms och är ett bra komplement till t.ex. en skolpsykologbedömning av kognitiva förmågor som bas för stödinsatser. Om man är flerspråkig bedöms alla språk i den mån det är möjligt.

En ev. språkstörningsdiagnos ställs i samråd med leg. läkare. I samband med utredningen får man råd kring hur man kan träna eller kompensera på olika sätt. Oavsett vad resultaten visar får man underlag för hur personen processar språklig information på bästa sätt. Vid behov kan man ha även ha nätverksmöte efteråt på skola eller motsvarande för att diskutera stödbehov och insatser. Det går inte att bota eller få bort DLD, men mycket kan göras för att det ska bli enklare för individen, särskilt i skolmiljön där kraven på verbal förmåga i tal och skrift är höga.

En ev. språkstörningsdiagnos ställs i samråd med leg. läkare (t.ex. på HC, en skolläkare eller privat läkarcentral).

Det behövs ingen remiss för utredning utan det går bra att kontakta mig direkt. Några vanliga hälsoförsäkringar på Åland täcker utredning med talterapeut, men då behöver man en remiss från läkare via privat läkarcentral.

Pris: kostnaden beror på tidsåtgången som varierar med ålder/årskurs, tidigare genomförda utredningar/screeningar, samt om man är en- eller flerspråkig.

Väntetid: 1-16 veckor (varierar med tidpunkt på skolans läsår).

Kontakta mig för att få mer information, boka tid eller diskutera behov av utredning.

➡️Jag utreder även dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.