Utredning av språkstörning/DLD

Vad?

En språkstörning/DLD är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att en person inte kan lära sig och använda sitt, eller sina, förstaspråk/modersmål lika enkelt som jämnåriga. DLD är den engelska förkortningen för språkstörning och betyder Developmental Language Disorder. Språkstörning/DLD ser olika ut hos olika personer och förändras över tid. 7 till 8 procent har språkstörning/DLD visar internationella studier. Jag gör bedömningar med både barn, ungdomar och vuxna.

Hur?

En utredning görs genom standardiserade test och kvalitativ bedömning av tal- och språkförmåga samt information från omgivningen. En ev. språkstörningsdiagnos ställs i samråd med leg. läkare. I samband med utredningen får man råd kring hur man kan träna eller kompensera.

Det behövs ingen remiss för utredning utan det går bra att kontakta mig direkt. Några vanliga hälsoförsäkringar på Åland täcker utredning med talterapeut med remiss från läkare. Kontakta mig för att få mer information, boka tid eller om du vill diskutera behovet av utredning.

Aktuell väntetid: upp till 16 veckor.

➡️Jag utreder även dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.