Behandling/talterapi

Vad?

Vad?

I talterapeutisk behandling samarbetar man under en period mot mål som syftar till att öka den kommunikativa förmågan. Jag hjälper människor och deras omgivning med följande:

Stamning  (svårigheter att komma framåt i talet, trots att man vet vad man vill säga). Jag arbetar bl.a. utifrån Palin PCI-metodik som är en familjebaserad stamningsterapi.

Språkstörning (försenad eller avvikande tal- och språkutveckling hos barn eller ungdomar). Man kan ha olika former av språkstörning, eller DLD (Developmental Language Disorder som det också kallas): Fonologisk språkstörning, expressiv språkstörning, impressiv språkstörning, generell språkstörning, m.m.

Röststörningar (t.ex. rösttrötthet/dysfoni, stämbandsknutor, röstproblem vid neurologisk sjukdom/skada, röst-transition vid könsbekräftande vård, röststörning hos professionella artister, åldersrelaterade röstproblem, långvarig heshet hos barn). Jag arbetar med fonationsrörsmetoden.

Tal- och språksvårigheter vid hörselnedsättning / cochleaimplantat.

Kommunikationssvårigheter och språkliga svårigheter vid autismspektrumstörning, intellektuell funktionsnedsättning, olika syndrom, rörelsehinder eller ADHD/ADD. Jag arbetar med olika alternativa kommunikationssätt såsom TAKK/Tecken som stöd, Snap Core first, Widgit, InPrint, med mera.

Talsvårigheter vid LKG (medfödd läpp-, käk- och gomspalt).

Dyspraxi (svårigheter med att planera och koordinera talrörelser). Jag arbetar med intensiv uttals- och artikulationsbehandling enligt metoden Dynamic Temporal and Tactile Cueing (DTTC).

Selektiv mutism (ofrivillig tystnad eller talängslan där man pratar endast vissa sammanhang).

Oralmotoriska svårigheter med påverkan på tal eller ätande. Jag är diplomerad i Oral Placement Therapy (OPT) där man tränar med olika redskap för att förbättra munmotoriken och talfunktionen.

Hur?

Till mig kan man komma på olika vägar:

  • Rehabiliteringsplan för krävande medicinsk rehabilitering genom FPA. Länk till FPA:s sidor.
  • Med betalningsförbindelse.
  • Privatbetalande, med eller utan hälsoförsäkring.

Kontakta mig för att boka tid eller för att få mer information om hur man går till väga.