Om

En talterapeut hjälper människor som har svårt med talet, rösten, språket, läsning och skrivning eller kommunikation. Jag är utbildad vid Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Michael Palin Institute, The Hanen Center, m.m. och har arbetat i Sverige och på Åland inom hälso- och sjukvård samt skola och utbildning. Jag har mottagning i centrala Mariehamn och samarbetar med Ålands hälso- och sjukvård samt FPA.

Många tänker att en talterapeut jobbar med att träna uttal med barn, men det är betydligt bredare än så. Jag har en tvärvetenskaplig logopedexamen som består av språkvetenskap, psykologi och medicin. Jag brinner för att hjälpa människor och tror på kommunikationsförmåga som en mänsklig rättighet. Utöver talterapin har jag ett stort specialpedagogiskt intresse och en sångröstpassion och är medlem i Röstforum Stockholm, Ålands specialpedagogiska förening samt Svenska Talterapeuter i Finland.

Jag är legitimerad av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) . Det innebär att jag arbetar under sekretess och med höga krav på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.

Jag arbetar mest med individuella terapier men har också utbildningar, kurser och gruppworkshops. Se mer här vad som är på gång.