Om

En talterapeut hjälper människor som har svårt med talet, rösten, språket, läsning och skrivning eller kommunikation. Logoped och talterapeut är den svenska respektive finländska beteckningen för samma sak.

Jag är utbildad vid Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Michael Palin Institute, The Hanen Center, m.m. och har arbetat i Sverige och på Åland inom hälso- och sjukvård samt skola och utbildning.

Jag har mottagning i centrala Mariehamn och samarbetar med Ålands hälso- och sjukvård samt FPA. Jag är legitimerad av Valvira. Det innebär att jag arbetar under sekretess och med höga krav på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.

Utöver olika logopediska behandlingsmetoder, som du kan läsa mer om här, är jag också utbildad i Acceptence and Commitment Therapy (ACT) samt grundläggande handledningsmetodik.

Jag arbetar mest med individuella terapier och utredningar men har också föredrag, kurser och workshops. Se mer här.