Om

Nina Nylander

leg. talterapeut. leg. logoped.

En talterapeut hjälper människor som har svårt med talet, rösten, språket, läsning och skrivning eller kommunikation. Jag är utbildad vid Uppsala Universitet och har arbetat i Sverige och på Åland inom hälso- och sjukvård samt skola och utbildning. Jag har mottagning i centrala Mariehamn och samarbetar med Ålands hälso- och sjukvård samt FPA.

Många tänker att en talterapeut jobbar med att träna uttal med barn, men det är betydligt bredare än så. Jag har en tvärvetenskaplig logopedexamen som består av språkvetenskap, psykologi och medicin. Jag brinner för att hjälpa människor och tror på kommunikationsförmåga som en mänsklig rättighet.

Jag är legitimerad av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland) . Det innebär att jag arbetar under sekretess och med höga krav på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet.

Jag arbetar på svenska och är med och driver svenskspråkig talterapis intressefrågor i Finland som vice ordförande i Svenska Talterapeuter i Finland rf.