Aktuellt

Mars 2023: Gått PROMPT-skolning som är en teknik som står för Prompts for restructuring oral muscular phonetic targets, och är en behandlingsmetod utformad för personer med olika typer av talmotoriska svårigheter.

November 2022: Deltar i panel om barn och ungas hälsa i Ålands lagting. Öppet för allmänheten både på plats och på distans. Kostnadsfritt.

HT 2022: Handleder speciallärare.

Det finns några platser kvar till röst-workshopen på Medis!

November 2022: Föreläser om språkstörning och dyslexi ur ett föräldrarperspektiv på höstmötet hos Ålands Autismspektrumförening r.f. Öppet för allmänheten både på plats eller på distans.

Oktober 2022: Berättar om vikten av bokläsning hemma på daghem i Jomala.

14 oktober 2022: Livesändning fråga talterapeuten om språkstörning på International DLD-day. Länk till evenemanget på Facebook.

November 2022: lärare för kursen Workshop i talteknik och röstvård på Medborgarinstitutet i Mariehamn. Anmälan öppnar 19 augusti via Medis hemsida.

Maj 2022: licensierad terapeut i metodiken It takes two to talk av The Hanen Center som är systematisk och målinriktad coachning till föräldrar för barn 1-5 år med försenad språkutveckling.

28 mars 2022: Utbildar barnomsorgspersonal på Dialogmässan 2022 om språkstörning, flerspråkighet och språkstimulans genom bokläsning.

17 mars 2022: Deltar som föreläsare i diskussionskväll om Skollogopedens arbetssätt och uppdrag på Övernäs skola.

Mars 2022: Talterapeuters arbetsområden uppmärksammas i lokalradio.

28 mars 2022: Deltar som föreläsare på Dialogmässan 2022. Anmäl dig här.

17 mars 2022: Deltar i diskussionskväll om talterapeutens roll inom skolan med Ålands specialpedagogiska förening r.f. Övernäs skola, kl 18-20. Läs mer här.

Januari 2022: digital fortbildning och handledning med speciallärarna i Norra Ålands utbildningsdistrikt på temat Logopediska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter: om screeningar, insatser och förebyggande åtgärder.

November 2021: Fortbildning Jomala kommuns personal inom barnomsorgen. Språksafari med talterapeuten: grunder i typsik tal- och språkutveckling hos en- och flerspråkiga barn, några vanliga svårigheter samt hur man kan stimulera kommunikationen i den pedagogiska vardagen.

Nya Åland 30 september. Språkstörning uppmärksammas i lokalpressen.

September 2021: Fortbildning med Ålands Lärarförening RF på temat Att arbeta pedagogiskt med elever med språkliga svårigheter – om anpassningar och bemötande vid språkstörningar, flerspråkighet, m.m.

Juni 2021: Håller blocket om Att arbeta med och bemöta språkliga svårigheter hos barn och ungdomar. En del i webbaserade Skolutveckling för lärande: internutbildning i grundläggande specialpedagogik med Magelungen Utveckling AB.