Aktuellt

  • Nya Åland 30 september. Språkstörning uppmärksammas i lokalpressen.
  • September 2021: Fortbildning med Ålands Lärarförening RF på temat Att arbeta pedagogiskt med elever med språkliga svårigheter – om anpassningar och bemötande vid språkstörningar, flerspråkighet, m.m.
  • Juni 2021: Håller blocket om Att arbeta med och bemöta språkliga svårigheter hos barn och ungdomar. En del i webbaserade Skolutveckling för lärande: internutbildning i grundläggande specialpedagogik med Magelungen Utveckling AB.