Aktuellt

  • Hösten 2022: lärare för kursen Workshop i talteknik och röstvård på Medborgarinstitutet i Mariehamn. Anmälan öppnar 19 augusti via Medis hemsida.
  • 28 mars 2022: Utbildar barnomsorgspersonal på Dialogmässan 2022 om språkstörning, flerspråkighet och språkstimulans genom bokläsning.

  • 17 mars 2022: Deltar som föreläsare i diskussionskväll om Skollogopedens arbetssätt och uppdrag på Övernäs skola.
  • Mars 2022: Talterapeuters arbetsområden uppmärksammas i lokalradio.
  • 17 mars 2022 (kommande): Deltar i diskussionskväll om talterapeutens roll inom skolan med Ålands specialpedagogiska förening r.f. Övernäs skola, kl 18-20. Läs mer här.
  • Januari 2022: digital fortbildning och handledning med speciallärarna i Norra Ålands utbildningsdistrikt på temat Logopediska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter: om screeningar, insatser och förebyggande åtgärder.
  • November 2021: Fortbildning Jomala kommuns personal inom barnomsorgen. Språksafari med talterapeuten: grunder i typsik tal- och språkutveckling hos en- och flerspråkiga barn, några vanliga svårigheter samt hur man kan stimulera kommunikationen i den pedagogiska vardagen.
  • Nya Åland 30 september. Språkstörning uppmärksammas i lokalpressen.
  • September 2021: Fortbildning med Ålands Lärarförening RF på temat Att arbeta pedagogiskt med elever med språkliga svårigheter – om anpassningar och bemötande vid språkstörningar, flerspråkighet, m.m.
  • Juni 2021: Håller blocket om Att arbeta med och bemöta språkliga svårigheter hos barn och ungdomar. En del i webbaserade Skolutveckling för lärande: internutbildning i grundläggande specialpedagogik med Magelungen Utveckling AB.